ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสงขลา

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดสงขลา
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดสงขลา

ค้นพบ 11 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-19.3
ที่ตั้ง : เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-50.00
ที่ตั้ง : พะตง หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-55.20
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-79.8
ที่ตั้ง : พะวง เมืองสงขลา สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-50.00
ที่ตั้ง : ปริก สะเดา สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-70.70
ที่ตั้ง : คลองแห หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-75.80
ที่ตั้ง : คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-44.90
ที่ตั้ง : บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-99.70
ที่ตั้ง : บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-37.70
ที่ตั้ง : หัวเขา สิงหนคร สงขลา


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-3.90
ที่ตั้ง : พะวง เมืองสงขลา สงขลาอำเภอในจังหวัดสงขลา

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดสงขลา เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดสงขลา ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดสงขลา